כתבת וידאו באתר הספריות

כתבה זו צולמה ע"י אגוד הספריות ובסיוע מפעל הפיס במסגרת פרוייקט "סופרים מספרים"- הסבר על אופן כתיבת הספר והקראת קטעים נבחרים.

Featured Posts
Recent Posts